block note

Giấy ghi chú - Block notes

/
Bìa Giấy Couche 250gsm Ruột In 1 màu Giấy Fort…
In folder - bìa đựng hồ sơ

Bìa đựng hồ sơ - Folders

/
Bìa đựng hồ sơ - Folders In 4 màu Giấy Briston…
in đĩa CD

Nhãn đĩa - Disk labels

/
Nhãn đĩa  Decal giấy bế sẵn Có thể lấy liền…
Giấy ghi chú

Bao thư - Envelopes

/
In 4 màu 1 mặt Giấy Fort 100 - 120gsm Kích thước Nhỏ,…

Giấy tiêu đề - Letterheads

/
In 4 màu 1 mặt giấy Fort 100gsm Kích thước A4 Giao…

Danh thiếp - Namecards

/
Danh thiếp chuẩn: Giấy Briston 300gsm Giao hàng từ…