Nếu quý khách là khách hàng cá nhân vui lòng chuyển khoản theo thông tin trên – ghi thông tin như sau :
Tên Người chuyển khoản + Nội dung chuyển khoản
Mọi thắc mắc, quý khách vui lòng gọi 028 6654 5281

Hoặc Quét mã Mo Mo – Tên Người chuyển khoản + Nội dung chuyển khoản